Raïm 500

Nom de la Finca: Piu 1
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BJ929
Subzona:
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1974
Superfície: 2.4951 Ha.
Tipus de Cultiu:

L'AviRaïm que contribueix a l'elaboració de:

L'Avi de Agrupació d'Agricultors El Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
03/01/17 Podar compressor Tractor 60-90CV 5.22l. 13.72kg
01/03/17 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 25.69l. 67.56kg
05/04/17 Aplicar adob/fems Adobat Tractor 60-90CV BITALKALI F/0001220/ 500 5.27l. 13.86kg 37.43kg
15/04/17 Tract: Feromones Lobesia ISONET L 23396 GVM80780 500 0.00l. 0.00kg
03/05/17 Llaurar intercep man Tractor 60-90CV 29.64l. 77.96kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV OROFREX 23010 CJ-MXB2 20 3.29l. 8.66kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV Orofrex 23010 CJ-MXB2 20 3.29l. 8.66kg
10/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 3.29l. 8.66kg
20/06/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 36.23l. 95.28kg
26/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 3.29l. 8.66kg
28/07/17 mildiu KDOS 22002 AUG16HGO33 1.5 350 0.00l. 0.00kg
28/07/17 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV SOFREVAL 80 WG 23476 160102 6.5 350 19.76l. 51.97kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ929, (2.4951ha): 355.00kg (Equivalent: 142.28 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 13.72 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 13.86 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 240.80 kg CO2 (96.51 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 86.62 kg CO2 (34.72 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 37.43 kg Nitrogen (15.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2013   2014   2015   2016   2018   2019   2020   2021  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com