Raïm 500

Nom de la Finca:
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BJ998
Subzona:
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció:
Any de Plantació: 1976-1977
Superfície: 0.6013 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

El Nou de +500Raïm que contribueix a l'elaboració de:

El Nou de +500 de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
03/01/17 Podar compressor Tractor 60-90CV 1.26l. 3.31kg
01/03/17 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 6.19l. 16.28kg
05/04/17 Aplicar adob/fems Adobat Tractor 60-90CV BITALKALI F/0001220/ 500 1.27l. 3.34kg 9.02kg
15/04/17 Tract: Feromones Lobesia ISONET L 23396 GVM80780 500 0.00l. 0.00kg
03/05/17 Llaurar intercep man Tractor 60-90CV 7.14l. 18.79kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV OROFREX 23010 CJ-MXB2 20 0.79l. 2.09kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV Orofrex 23010 CJ-MXB2 20 0.79l. 2.09kg
10/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 0.79l. 2.09kg
20/06/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 8.73l. 22.96kg
26/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 0.79l. 2.09kg
28/07/17 mildiu KDOS 22002 AUG16HGO33 1.5 350 0.00l. 0.00kg
28/07/17 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV SOFREVAL 80 WG 23476 160102 6.5 350 4.76l. 12.52kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ998, (0.6013ha): 85.55kg (Equivalent: 142.28 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 3.31 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 3.34 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 58.03 kg CO2 (96.51 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 20.87 kg CO2 (34.72 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 9.02 kg Nitrogen (15.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2018   2019   2020   2021   2022  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com