Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BK118
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1996-1997
Superfície: 1.0402 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

BermellRaïm que contribueix a l'elaboració de:

Bermell de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
11/01/21 Podar tissores elèctriques 0.00l. 0.00kg
18/03/21 Trinxar sarments Tractor 60-90CV 8.24l. 21.67kg
22/03/21 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 10.71l. 28.17kg
26/04/21 Aplicar adob/fems Tractor 60-90CV BIO INNOVA 9-3-6 ECO0025 400 2.20l. 5.78kg 37.45kg
28/04/21 Tract: Feromones Lobesia Tractor 60-90CV Isonet LTT 25966 GVMT21036 250 0.00l. 0.00kg
03/05/21 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.10l. 39.72kg
14/05/21 Atomitzador 1 cara Mildiu CUPRA 18489 211033 0,85 250 0.00l. 0.00kg
14/05/21 Atomitzador 1 cara Oidi Tractor 60-90CV HELIOSOUFRE S 24323 20221171 0,25 250 4.94l. 13.00kg
24/05/21 Esporgar/Escavellar manual 0.00l. 0.00kg
03/06/21 Atomitzador 1 cara Mildiu CUPRA 18489 2032209 0,85 300 0.00l. 0.00kg
03/06/21 Atomitzador 1 cara Oidi Tractor 60-90CV HELIOSOUFRE S 24323 20221387 0,5 300 4.94l. 13.00kg
07/06/21 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.15l. 13.54kg
26/06/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 4320 25 1.37l. 3.61kg
19/07/21 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MICRONIZADO P-300/100 12453 4254 25 1.37l. 3.61kg
20/07/21 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.15l. 13.54kg
11/08/21 Atomitzador 1 cara Mildiu CUPRA 18489 2032209 0,85 300 0.00l. 0.00kg
11/08/21 Atomitzador 1 cara Oidi Tractor 60-90CV HELIOSOUFRE S 24323 20221387 0,5 300 4.94l. 13.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BK118, (1.0402ha): 168.64kg (Equivalent: 162.12 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 21.67 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.78 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 94.97 kg CO2 (91.30 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 46.22 kg CO2 (44.44 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 37.45 kg Nitrogen (36.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com