Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BK118
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1996-1997
Superfície: 1.0402 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

BermellRaïm que contribueix a l'elaboració de:

Bermell de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
22/04/10 Lobesia Botrana QUANT LB 19811 20787VT 350 0.00l. 0.00kg
20/05/10 Oidi i Mildiu CABRIO TOP 23543 28563968EO 1.25 400 0.00l. 0.00kg
08/06/10 Mildiu i Oidi CABRIO TOP 23543 68595388QO 1.5 400 0.00l. 0.00kg
22/06/10 Mildiu CURENOX-50 13138 154748-01 4 350 0.00l. 0.00kg
22/06/10 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV KUMULUS DF 18992 14636209TO 4 350 8.24l. 21.67kg
09/07/10 oidi AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0310 30 0.00l. 0.00kg
11/08/10 Mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 151437 4.0 350 0.00l. 0.00kg
23/08/10 Mildiu CALDO BORDELES 25 VALLES 18527 151437 4.0 350 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BK118, (1.0402ha): 21.67kg (Equivalent: 20.83 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Tractaments Fitosanitaris: 21.67 kg CO2 (20.83 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com