Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BK118
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1996-1997
Superfície: 1.0402 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

BermellRaïm que contribueix a l'elaboració de:

Bermell de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
8/4/11 Lobesia botrana QUANT LB 19811 73881VT 350 0.00l. 0.00kg
4/5/11 Mildiu CURENOX-50 13138 158487-01 0044 1,5 350 0.00l. 0.00kg
4/5/11 oidi TRIAL 23274 112400 03/2010 0,175 350 0.00l. 0.00kg
24/5/11 Oidi TRIAL 23274 112400 03/2010 0,175 500 0.00l. 0.00kg
14/6/11 Mildiu-Oidi CABRIO TOP 23543 19190168EO 2 500 0.00l. 0.00kg
4/7/11 Mildiu CUPERTINE SUPER 14823 205393-01 0131 3 500 0.00l. 0.00kg
5/7/11 Oidi AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 30 0.00l. 0.00kg
26/7/11 Mildiu CURENOX-50 13138 158487-01 0044 2 500 0.00l. 0.00kg
29/7/11 Oidi AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 30 0.00l. 0.00kg
19/8/11 Mildiu CURENOX-50 13138 158487-01 0044 2 500 0.00l. 0.00kgAltres anys: 2007   2008   2009   2010   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   0   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com