Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BK118
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1996-1997
Superfície: 1.0402 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

BermellRaïm que contribueix a l'elaboració de:

Bermell de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Aplicador Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2
22/4/12 Lobesia Botrana QUANT LB 19811 200085VT 350 0.00l. 0.00kg
18/5/12 Oidi TRIAL 23274 1205/2011 0,3 350 0.00l. 0.00kg
29/5/12 Mildiu CURENOX-50 13138 211683/01 1,5 350 0.00l. 0.00kg
29/5/12 Oidi TRIAL 23274 1205/2011 0,3 350 0.00l. 0.00kg
19/6/12 Oidi-Mildiu CABRIO TOP 23543 19190168EO 1,5 350 0.00l. 0.00kg
5/7/12 Mildiu CURENOX-50 13138 211683/01 2 350 0.00l. 0.00kg
5/7/12 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV KUMULUS DF 18992 67135906DO 4 350 8.24l. 21.67kg
6/7/12 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2711 30 1.37l. 3.61kg
8/8/12 Mildiu CURENOX-50 13138 211683/01 1,5 350 0.00l. 0.00kg
8/8/12 Atomitzador 2 cares Oidi Tractor 60-90CV KUMULUS DF 18992 67135906DO 4 350 8.24l. 21.67kg

Total CO2 per a Parcel·la BK118, (1.0402ha): 46.95kg (Equivalent: 45.13 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Tractaments Fitosanitaris: 46.95 kg CO2 (45.13 kg CO2 per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   0   2020  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com