Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BK118
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1996-1997
Superfície: 1.0402 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

BermellRaïm que contribueix a l'elaboració de:

Bermell de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
10/01/16 Prepodar Tractor 60-90CV 5.15l. 13.54kg
20/01/16 Podar compressor Tractor 60-90CV 2.17l. 5.72kg
20/02/16 Aplicar adob/fems BITALKALI F/0001220/ 500 0.00l. 0.00kg 15.60kg
02/03/16 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 10.71l. 28.17kg
20/04/16 Tract: Feromones QUANT LB 19811 042016 350 0.00l. 0.00kg
02/05/16 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.15l. 13.54kg
05/05/16 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 5214 15 1.37l. 3.61kg
02/06/16 Atomitzador 2 cares Mildiu Tractor 60-90CV KDOS 22002 SEP15HG057 1.5 350 8.24l. 21.67kg
02/06/16 Atomitzador 2 cares Oidi MICROTHIOL 24943 1.5 350 0.00l. 0.00kg
23/06/16 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 35 1.37l. 3.61kg
02/07/16 Llaurar cultivador estiu Tractor 60-90CV 5.15l. 13.54kg
04/07/16 Retallat puntes Tractor 60-90CV 2.75l. 7.22kg
09/07/16 Ensofrar 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 35 1.37l. 3.61kg
23/07/16 Atomitzador 1 cara Oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 2416 35 4.94l. 13.00kg
30/07/16 Atomitzador 1 cara Mildiu Tractor 60-90CV KDOS 22002 SEP15HG057 1.5 350 4.94l. 13.00kg
30/07/16 Atomitzador 1 cara Oidi THIOVIT JET 12901 3.5 350 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BK118, (1.0402ha): 140.24kg (Equivalent: 134.82 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 19.26 kg CO2 (18.52 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 55.25 kg CO2 (53.12 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 58.50 kg CO2 (56.24 kg CO2 per hectàrea)
Poda en verd: 7.22 kg CO2 (6.94 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 15.60 kg Nitrogen (15.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2017   2018   2019   2020   2021  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com