Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Josep Ignasi Figueras Comas
Codi PV: BK118
Subzona: Marge Esquerra Riera Marmellar
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció: Emparrat
Any de Plantació: 1996-1997
Superfície: 1.0402 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

BermellRaïm que contribueix a l'elaboració de:

Bermell de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
03/01/17 Podar compressor Tractor 60-90CV 2.17l. 5.72kg
01/03/17 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 10.71l. 28.17kg
05/04/17 Aplicar adob/fems Adobat Tractor 60-90CV BITALKALI F/0001220/ 500 2.20l. 5.78kg 15.60kg
15/04/17 Tract: Feromones Lobesia ISONET L 23396 GVM80780 500 0.00l. 0.00kg
03/05/17 Llaurar intercep man Tractor 60-90CV 12.36l. 32.50kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV OROFREX 23010 CJ-MXB2 20 1.37l. 3.61kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV Orofrex 23010 CJ-MXB2 20 1.37l. 3.61kg
10/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 1.37l. 3.61kg
20/06/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 15.10l. 39.72kg
26/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 1.37l. 3.61kg
15/07/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 1.37l. 3.61kg
28/07/17 mildiu KDOS 22002 AUG16HGO33 1.5 350 0.00l. 0.00kg
28/07/17 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV SOFREVAL 80 WG 23476 160102 6.5 350 8.24l. 21.67kg

Total CO2 per a Parcel·la BK118, (1.0402ha): 151.61kg (Equivalent: 145.75 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 5.72 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 5.78 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 100.39 kg CO2 (96.51 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 39.72 kg CO2 (38.19 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 15.60 kg Nitrogen (15.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2018   2019   2020   2021  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com