Raïm 500

Vinyes de Qualitat Extra Q2012

En la seva linia d'experimentacio, l'Agrupacio posa aquest any un seguit de vinyes sota el seguiment de la nostra ADV i del seu tecnic, l'enginyer Agronom Lluis Coll. Aquestes vinyes, que ja per les seves caracteristiques poden donar un elevat potencial de qualitat, es conrearan sota unas estrictes normatives per tal d'aconseguir uns raims amb uns parametres de qualitat que esperem extraordinaris. Des d'aqui podeu veure quines vinyes son i tot el relacionat amb el seu seguiment.

Control de Maduració Indica que es pot consultar els controls de maduració portats a terme al llarge de la campanya 2012.

Total Hectàrees trobades: 14,25

Varietat Finca Conducció Plantat Sup. Ha    
Parellada, Mont CAMPS NOGUÉS Got 1957-1958 0.73 detalls
Parellada, Mont Masieta dreta Got 1969-1970 1.0089 detalls
Parellada, Mont Camp Llarc Got 1970-1971 1.0683 detalls
Parellada, Mont Vinya pi gros Got 1981-1982 0.2534 detalls
Parellada, Mont Got 1981-1982 0.2758 detalls
Parellada, Mont Els Cups Emparrat 1983-1984 1.3841 detalls
Parellada, Mont Plana Got 1984-1985 1.9859 detalls
Parellada, Mont San Miquel Emparrat 1989-1990 4.175 detalls
Parellada, Mont Camp d'era dalt Emparrat 2007 0.6443 detalls
Parellada, Mont Jove Juncosa Emparrat 2012 1.6559 detalls
Parellada, Mont SOBRE CAMP ROS Emparrat 2014 0.5665 detalls
Parellada, Mont LA PLANILLA Emparrat 2015 0.5000 detalls

 

Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com