Biodistricte Zona +500

El biodistricte, o districte biològic, és una forma innovadora de governança territorial en què ciutadans, institucions, pagesos i altres actors de la cadena agrícola pacten la gestió sostenible del territori, segons els principis de l'agricultura ecològica.

En el marc que defineix l’esència del Biodistricte, la ZONA +500 són totes aquelles terres que es trobin situades per sobre dels 500 metres d’alçada respecte el nivell del mar que pertanyin a el Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) i als municipis col.lindants, ón vivim unes 50 families, 45 d’elles dedicades en exclusiva a la viticultura ecològica i sostenible.

En els objectius i Estatuts, fidels a la propia definició del biodistricte, la Zona +500 aposta per un model territorial coherent, desde la seva mateixa construcción geográfica (zona natural homogenia i compacte) i Fidel amb la sostenibilitat.

De tal manera, treballem els tres aspectes següents:

Per conseguir aquests objectius, LA ZONA +500 té subscrits acords, contractes i compromisos amb les següents entitats, particulars i empreses del seu territori:

Entitats que col.laboren en el Biodistricte:

Particulars i empreses que col.laboren en el Biodistricte

Grups de treball actuals del Biodistricte

Transversalitat del Biodistricte

Es condició i objectiu del Biodistricte els acords entre els diferents agents i actors (llistat superior) que el conformen per la gestió sostenible dels seus recursos, i conformar Grups de Treball i de Recerca.

Paisatge del biodistricte
Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com