Raïm 500

Nom de la Finca: Piu 1
Titular: Figueras Comas, Josep Ignasi
Codi PV: BJ929
Subzona:
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Parellada, Montonega
Conducció: Got
Any de Plantació: 1974
Superfície: 2.45 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

L'AviRaïm que contribueix a l'elaboració de:

L'Avi de Agrupació d'Agricultors El Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
03/01/17 Podar compressor Tractor 60-90CV 5.12l. 13.47kg
01/03/17 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 25.23l. 66.34kg
05/04/17 Aplicar adob/fems Adobat Tractor 60-90CV BITALKALI F/0001220/ 500 5.17l. 13.61kg 36.75kg
15/04/17 Tract: Feromones Lobesia ISONET L 23396 GVM80780 500 0.00l. 0.00kg
03/05/17 Llaurar intercep man Tractor 60-90CV 29.11l. 76.55kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV Orofrex 23010 CJ-MXB2 20 3.23l. 8.51kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV OROFREX 23010 CJ-MXB2 20 3.23l. 8.51kg
10/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 3.23l. 8.51kg
20/06/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 35.57l. 93.56kg
26/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 3.23l. 8.51kg
28/07/17 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV SOFREVAL 80 WG 23476 160102 6.5 350 19.40l. 51.03kg
28/07/17 mildiu KDOS 22002 AUG16HGO33 1.5 350 0.00l. 0.00kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ929, (2.45ha): 348.59kg (Equivalent: 142.28 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 13.47 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 13.61 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 236.45 kg CO2 (96.51 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 85.05 kg CO2 (34.72 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 36.75 kg Nitrogen (15.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2013   2014   2015   2016   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com