Raïm 500

Nom de la Finca: Els Cups
Titular: Figueras Comas, Josep Ignasi
Codi PV: BJ995
Subzona:
Municipi: 43001-Aiguamúrcia
Varietat: Merlot
Conducció:
Any de Plantació: 2001-2002
Superfície: 0.78 Ha.
Tipus de Cultiu: ecològic

BermellRaïm que contribueix a l'elaboració de:

Bermell de Agrupació d'Agricultors Pla de Manlleu

 

 

Labors efectuats:

Data Activitat Motiu Tipus Máquina Producte Num Reg. Num lot kg/l /ha Aigua/ha Gasoil CO2 N
03/01/17 Podar compressor Tractor 60-90CV 1.63l. 4.29kg
01/03/17 Llaurar cultivador hivern Tractor 60-90CV 8.03l. 21.12kg
05/04/17 Aplicar adob/fems Adobat Tractor 60-90CV BITALKALI F/0001220/ 500 1.65l. 4.33kg 11.70kg
15/04/17 Tract: Feromones Lobesia ISONET L 23396 GVM80780 500 0.00l. 0.00kg
03/05/17 Llaurar intercep man Tractor 60-90CV 9.27l. 24.37kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV OROFREX 23010 CJ-MXB2 20 1.03l. 2.71kg
24/05/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV Orofrex 23010 CJ-MXB2 20 1.03l. 2.71kg
10/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 1.03l. 2.71kg
20/06/17 Llaurar intercep+cult. Tractor 60-90CV 11.33l. 29.79kg
26/06/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 1.03l. 2.71kg
15/07/17 Ensofrar 1 cara oidi Tractor 60-90CV AZUFRE MOLIDO P-100/100 12464 0817 25 1.03l. 2.71kg
28/07/17 mildiu KDOS 22002 AUG16HGO33 1.5 350 0.00l. 0.00kg
28/07/17 Atomitzador 2 cares oidi Tractor 60-90CV SOFREVAL 80 WG 23476 160102 6.5 350 6.18l. 16.25kg

Total CO2 per a Parcel·la BJ995, (0.78ha): 113.69kg (Equivalent: 145.75 kg CO2 per hectàrea)

Emissions desglossades per tipus de feina:
Poda: 4.29 kg CO2 (5.50 kg CO2 per hectàrea)
Abonament: 4.33 kg CO2 (5.55 kg CO2 per hectàrea)
Llaurar: 75.28 kg CO2 (96.51 kg CO2 per hectàrea)
Tractaments Fitosanitaris: 29.79 kg CO2 (38.19 kg CO2 per hectàrea)
Aplicació anual Nitrògen (DAN):
Adobs: 11.70 kg Nitrogen (15.00kg Nitrogen per hectàrea)Altres anys: 2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2018   2019   2020   2021   2022   2023  


Agrupació d'Agricultors de El Pla de Manlleu | info@raim500.com